Taalles wordt godsdienstles bij antroposofen

GRAMMATICA IN DE DERDE KLAS

[Artikel van Noor Roes, Vrije School Amsterdam.]

“In het begin schiep God de hemel en de aarde” –
Dat werd de kinderen één van de eerste dagen in de derde klas verteld. Heel het wonder van de schepping werd beleefd.
Er werd over getekend en geschilderd; gereciteerd en gezongen.

Tenslotte het hoogtepunt: de schepping van de mens. van Adam, die verwonderd en verheugd om zich heen kijkt.Lees meer »

De Atheïst: ‘Ik vrees dat uw uitleg van de tekst, in navolging van Steiner, tot deze categorie behoort’

[Deze tekst van Pieter HA Witvliet is als reactie op een artikel van Bart Klink gepubliceerd op De Atheïst. Het commentaar van Bart Klink is onderaan weergegeven]

Geachte Heer Klink,

De wijze waarop U Uw artikel over Genesis heeft geschreven, dwingt bij mij respect af. Zoals ik op mijn eigen blog (ikdenkerhet mijnevan.blogspot.com) vermeld, kijk ik naar mens en wereld ook met wat Rudolf Steiner daarover bekend maakte.
In zijn „Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte“ wordt een uitleg geschetst over de scheppings“dagen“, die voor mij bijzonder verrassend en verrijkend, maar ook ver-reikend was.Lees meer »

Atlantis, de Bijbel en Rudolf Steiner

[Deze tekst is op 06/02/2011 door Pieter Witvliet of iemand uit zijn entourage onder de schuilnaam J.Alfrik gepubliceerd op Steinerscholen.com]

‘Ik heb verschillende keren een 3e klas gehad en vertelde dan de verhalen van het Oude Testament. Er bestaan zeer veel mededelingen van Steiner over dit document van de mensheid. Ook mededelingen die een totaal ander licht op gebeurtenissen en figuren werpen, dan bv uit de kerkelijke traditie tot ons gekomen is. Veel van deze medelingen hebben op mij een zodanige indruk gemaakt, dat ik een nog grotere eerbied voor de Bijbel heb gekregen. Uit die diepere eerbied heb ik de verhalen met meer innerlijke ernst kunnen vertellen, dan zonder de verrijking vanuit de antroposofie. Maar aan de kinderen heb ik gewoon de verhalen verteld zoals ze in mooi gestelde taal in een willekeurige kinderbijbel staan opgetekend.

Zo is het noemen van GA 122 als achtergrond bij de verhalenstof van de 3e klas niet gelijk aan “je moet de bijbel antroposofisch vertellen”.

Zo is het voorkomen van Atlantisliteratuur als achtergrond, niet identiek aan: dit moet worden verteld.’