‘Masterclass’ steinerpedagogie voor ouders op het Fok-forum [4]

[Dit is de vierde uit een reeks lezingen die Pieter HA Witvliet onder de schuilnaam Vrijeschoolachtergrond op het Fok-forum gaf]

‘Waarnemend met de kinderen als gedachte, als blikrichting ontwikkeld’

Waar St.[einer] al meteen op wees, is dat alles in de schepping sterk met elkaar samenhangt. Daarom zou een kind die samenhang ook moeten kunnen beleven, zodat het niet vreemd of onverschillig tegenover zijn leefwereld staat. Er eerbied voor heeft, zich ermee verbonden voelt. Vanuit die laatste gedachte wees hij op de samenhang tussen ‘hoofd-romp-ledematen’ en bepaalde diersoorten. Hoofd: brein en zintuigen: intelligentie en wakkerheid: scherp zien, horen, enz. In bepaalde diersoorten zie je dat in een soort extreem terug. Inktvis en adelaar – ik beschrijf het hier niet uitgebreider – wie meer lezen 
Zo leven roofdieren sterk vanuit de impuls hart/longen = borst; de herkauwers van het ledematenstoffwisselingsysteem.Lees meer »

Advertenties