‘Dingen die we wellicht anders hadden moeten doen’

Deze reactie gaf Pieter HA Witvliet op 08/05/2014 op de weblog UVRM.

Ik heb me, zoals zo menig ouder (of onderwijzer) wel vaak afgevraagd of ik ‘het goed doe’. En later of ik ‘het goed had gedaan’. Toen ik op een bepaald ogenblik iets deed, stond ik daar wel achter; later, soms veel later pas, kwamen er twijfels: had ik dat wel zo moeten doen enz.

Onze eigen kinderen hebben les gehad van hun ouders. Dat was niet altijd makkelijk voor ze. Nu ze, volwassen, daarover spreken, horen wij dingen, die we wellicht anders hadden moeten doen.

Pieter HA Witvliet over pedofilie

[Deze reactie op het artikel ‘Ook misbruik in steinerscholen’ plaatste Pieter HA Witvliet op 24/11/2013]

Ik zeg overduidelijk dat ik de handelwijze van ex-collega’s, zoals ze hier verwoord worden – hartgrondig afwijs – ik neem het dus voor het slachtoffer op – wanneer hun verhalen waar zijn. Ik mag mijn twijfels hebben – ik heb daarvoor ook redenen gegeven. En ik heb meteen bij mijn twijfel nadrukkelijk mijn excuses aangeboden wanneer mijn twijfel onterecht is.
U loopt met uw vooroordelen wat te hard: collega’s zijn niet per definitie ‘vrienden’.
Maar zelfs als het vrienden waren – dan nog zou ik hun handelwijze in deze – er vanuitgaand dat hier de waarheid wordt gesproken – met de scherpste bewoordingen afwijzen.