‘Masterclass’ steinerpedagogie voor ouders op het Fok-forum [4]

[Dit is de vierde uit een reeks lezingen die Pieter HA Witvliet onder de schuilnaam Vrijeschoolachtergrond op het Fok-forum gaf]

‘Waarnemend met de kinderen als gedachte, als blikrichting ontwikkeld’

Waar St.[einer] al meteen op wees, is dat alles in de schepping sterk met elkaar samenhangt. Daarom zou een kind die samenhang ook moeten kunnen beleven, zodat het niet vreemd of onverschillig tegenover zijn leefwereld staat. Er eerbied voor heeft, zich ermee verbonden voelt. Vanuit die laatste gedachte wees hij op de samenhang tussen ‘hoofd-romp-ledematen’ en bepaalde diersoorten. Hoofd: brein en zintuigen: intelligentie en wakkerheid: scherp zien, horen, enz. In bepaalde diersoorten zie je dat in een soort extreem terug. Inktvis en adelaar – ik beschrijf het hier niet uitgebreider – wie meer lezen 
Zo leven roofdieren sterk vanuit de impuls hart/longen = borst; de herkauwers van het ledematenstoffwisselingsysteem.Lees meer »

Advertenties

‘Masterclass’ steinerpedagogie voor ouders op het Fok-forum [3]

[Dit is de derde uit een reeks lezingen die Pieter HA Witvliet onder de schuilnaam Vrijeschoolachtergrond op het Fok-forum gaf]

‘Laat die beelden lekker meegroeien gedurende de jaren’

Het is enig om met je kinderen over van alles en nog wat te bomen. Het is een gekke vergelijking, maar je praat er niet over wat het eten dat zojuist is opgegeten, nu in het lichaam allemaal aan het doen is – dat is in wezen ook niet zo belangrijk. Wel dat het ons kracht geeft, een vermogen om wat te doen.
En zo kun je tot de conclusie komen dat wanneer je aan een kind beelden geeft, zoals ze in de (getuigschrift)spreuk voorkomen, maar ook in de vertelstof, het beter is er geen uitleg aan te geven. Want het is altijd jouw uitleg en daarmee maak je een kind in wezen al onvrij. Laat die beelden lekker meegroeien gedurende de jaren, zodat ze voor ieder kind de kans krijgen iets specifieks voor hem/haar te betekenen

Pieter HA Witvliet, maandag 9 december 2013

‘Masterclass’ steinerpedagogie voor ouders op het Fok-forum [2]

[Dit is de tweede uit een reeks lezingen die Pieter HA Witvliet onder de schuilnaam Vrijeschoolachtergrond op het Fok-forum gaf]

 

Ik heb mijn leven lang met opvoedkundige ideeën van Steiner gewerkt – inzichten, zeg maar, die mij handvatten gaven om pedagogisch-didactisch bezig te zijn. Wanneer één van die ideeën is dat een kind naar zijn natuur een wezen is dat behoefte heeft aan beweging en je komt aan de behoefte tegemoet door bv. bij het aanleren van het rekenen veel beweging mogelijk te maken – het gevaar dat het te lang een groepsgebeuren kan blijven, ten koste van de individuele leerprestatie heb je genoemd – dan is dat een idee dat zeker niet achterhaald is, sterker dat gaat nog ‘eeuwen’ mee. En daarvan zitten er veel meer in het vrijeschoolonderwijs.

Pieter HA Witvliet, zondag 8 december 2013