Vrijheid & Overheid

We zwijgen over alles dat we in de school doen. We houden ons aan een soort schoolgeheim.’

Als wij zelf maar niets loslaten van de voor ons noodzakelijke opvatting dat iedere bijval die wij van een of andere pedagogische kant ontmoeten over wat wij in de Waldorfschule doen, ons eerder treurig dan vrolijk zou moeten stemmen. Wanneer mensen die in de moderne pedagogische praktijk staan ons prijzen, dan moeten we bedenken dat we iets niet goed doen.’

Rudolf Steiner, GA300a

De realisatie van onderwijsvrijheid. Pieter Witvliets visie.

‘Gelijkheid in het rechtsleven; broederlijkheid in het economische leven en  vrijheid voor het geestesleven (o.a. onderwijs)
Als uiting van dit laatste en dus als eerste mogelijkheid dit in een “nieuwe” maatschappij te realiseren, moet de oprichting van de Waldorfschool worden gezien.

Voor Steiner dus een kans een nieuwe visie te verwerkelijken.

In dit licht is het duidelijk dat de school erkenning MOET krijgen.

En daarmee wordt ook duidelijk dat er met de overheid gesproken moet worden, maar dat de erkenning er, linksom of rechtsom , moet komen.’ [bron]

‘Met het aantreden van een nieuwe regering, met een nieuwe minister van onderwijs worden er op schoolgebied weer nieuwe eisen gesteld, andere strategieën gevolgd: de minister moet immers een onderwijskundig geurspoor nalaten.

Net niet de waan van de dag, maar toch.
Daar had de vrijeschool in 1920 ook mee van doen.

Daarmee heb ik zelf ook te maken gehad.

Als “hoofd der school” was je formeel aansprakelijk voor de uitvoering van bepaalde overheidsmaatregelen. Ook ik kon destijds niet om gesprekken met wethouders , met ambtenaren, maar ook met de inspectie, heen.

 Het hoeft geen nadere uitleg dat ik daar zat als “vrijeschoolman”  met het vaste voornemen voor mijn school op te komen.

In vele gevallen was het verstandiger “ja en amen” te knikken, om vervolgens te doen wat in het belang van de school was. De strijd aangaan was onbegonnen, maar ook onverstandig werk: heel veel tijd verliezen die beter besteed kon worden. (nicht von innen her, von aussen her).’ [bron]

‘De inspectie-they are all honourable (wo)men-heeft dus de waarheid omtrent sterkte en zwakte van een (Vrije)school. In pacht. Mensen die de waarheid claimen zijn bijna a priori gevaarlijk. Dat zien we bij bepaalde godsdienstige stromingen.
Als er een “Vrijeschoolinspectie” bestaande uit ervaren Vrijeschoolleerkrachten een oordeel zou vellen over een school, dan kun je je als school terecht zorgen maken, als je als zwak gekwalificeerd zou worden, maar door de : gewone” inspectie…’ [bron]’

‘Ik ken de mensen niet; maar als ze niet uit het vrijeschoolonderwijs komen, is me hun oordeel niet veel waard. Evenmin als de bevindingen van de door jou genoemde onderwijsdeskundigen. Zij hebben hun opvattingen over “het” onderwijs en daar zetten zij niet daarmee overeenkomende systemen tegen af.’ [bron]

‘Ik hecht weinig belang aan kwalificaties die van het meest uiterlijke niveau zijn dat je je kunt denken. Totaal gespeend van de bedoelde werkelijkheid’ [bron]

‘Vóór de wet op het basisonderwijs in Nederland (1985) was de kleuterschool een aparte school.
Voor de kleuters moest een eigen lesrooster worden ingediend bij de inspectie. Het dagonderdeel “vrij spel” nam, volgens de verplichte urenindeling, te veel tijd in beslag. Je kon praten wat je wilde, maar als je eerlijk invulde wat er in werkelijkheid gebeurde, werd de rooster niet goedgekeurd.
Dat werd deze wel, als je “vrij spel” splitste in een onderdeel gymnastiek. Gymnastiek echter, kwam, als vak, zoals bedoeld in de wet, niet in de vrijeschoolkleuterklassen voor.
Dus: er móest gymnastiek op de rooster staan. Dan kon het gevoel opkomen, zoals bij de schilder Terpen Tijn, in de verhalen over Ollie B.Bommel: “M’n zolen” . “Als jullie dat zo willen, hier dan.” ‘ [bron]

‘Hoe het ook zij: het gaat om de teneur: wij (vrijeschool) staan voor dit; de anderen (overheid!) kunnen ons( in het onderhavige geval) wat: onze rug op; naar de maan, de pomp lopen enz. enz. ‘ [bron]

‘We must worm our way through…[I]n order to do what we want to do, at least, it is necessary to talk with the people, not because we want to, but because we have to, and inwardly make fools of them.’

Rudolf Steiner, Conferences with Teachers of the Waldorf School vol.1, SFS Publications 1986

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s