Vrijeschool – Antroposofische indoctrinatie in het vrijeschoolonderwijs?

Op vraag van Pieter HA Witvliet, beheerder van de website vrijeschoolpedagogie.com, is zijn artikel over de indoctrinatie die plaatsvindt in het antroposofisch onderwijs (steiner/vrije/waldorf) verwijderd. Witvliet besteedde – in de hoop tegengewicht te kunnen bieden –  enige aandacht aan de stellingen van een uitgetreden sektelid van de antroposofische (school)beweging, maar bleek niet in staat een helder antwoord te formuleren.

Witvliet: ‘In Frankrijk heeft een ex-vrijeschoolleerkracht, tevens oud-vrijeschoolleerling en jarenlang lid van de antroposofische vereniging een artikel ( hier een Engelse vertaling)  gepubliceerd met zijn kritiek – na zoveel jaar – en waarom hij het geheel de rug heeft toegekeerd.

De kern van zijn betoog is, dat de vrijeschool de leerling indoctrineert met antroposofie!.’

Over antroposofische indoctrinatie in steiner/vrijescholen is meer te lezen op De Wereld Morgen.