Vrijeschoolliederen: ‘Een kindje in de aarde poten’

Deze creatie, ‘Koolraapje’, aangeleverd door Pieter HA Witvliet en gepubliceerd op vrijeschoolliederen.nl onder zijn eigen naam.

Het liedje gaat over een kindje, koolraapje, dat opa moet ‘poten’. Daarvoor moet het ineengedoken zitten. Wanneer het koolraapje groeit, begint opa aan de knol te trekken. Opa roept de hulp in van zijn trawanten en die trekken ook aan het kind, waarna Koolraapje opgepeuzeld wordt.

Hoe treffend.

‘Dingen die we wellicht anders hadden moeten doen’

Deze reactie gaf Pieter HA Witvliet op 08/05/2014 op de weblog UVRM.

Ik heb me, zoals zo menig ouder (of onderwijzer) wel vaak afgevraagd of ik ‘het goed doe’. En later of ik ‘het goed had gedaan’. Toen ik op een bepaald ogenblik iets deed, stond ik daar wel achter; later, soms veel later pas, kwamen er twijfels: had ik dat wel zo moeten doen enz.

Onze eigen kinderen hebben les gehad van hun ouders. Dat was niet altijd makkelijk voor ze. Nu ze, volwassen, daarover spreken, horen wij dingen, die we wellicht anders hadden moeten doen.